Awarie instalacji elektrycznej


Instalacje elektryczne bardzo często ulegają awariom. Na szczęście dosyć wcześnie można wykryć takie zagrożenie, dzięki kamerze termowizyjnej. Pokazuje ona bardzo dokładnie miejsca, gdzie zaczyna się problem i na wczesnym etapie pozwala zadziałać przed sama awarią.

Przedsiębiorstwa jak ognia unikają awarii, które mogłyby zakłócić ciągłość pracy i narazić firmę na straty finansowe. Badania termowizyjne instalacji elektrycznej mają więc za zadanie działanie prewencyjne tak, aby szkody nie były zbyt duże. Takie badania są całkowicie bezpieczne i nieinwazyjne.

W skład takich badań wchodzą:
– badanie instalacji elektrycznych, w tym rozdzielnie elektryczne, skrzynki elektryczne, skrzynki bezpiecznikowe
– tablice rozdzielcze
– wszelkiego rodzaju silniki
– części maszyn i elementy instalacji przemysłowych
– sieci ciepłownicze
– rurociągi naziemne

Wykrywalność potencjalnych awarii daje szansę na zapobieganie i podjęcie działań profilaktycznych oraz remontowych i to już na samym początku problemu w instalacji. Badania termowizyjne instalacji elektrycznej to duża oszczędność, dzięki pracy kamery termowizyjnej. Przedłuża to również żywotność takich instalacji. Ważnym aspektem jest wykonanie tych badań podczas normalnej pracy urządzeń, więc nie jest wymagane zaprzestanie pracy i spadek wydajności.

Ważne jest, aby wprowadzić regularne kontrole diagnostyczne w celu uniknięcia przerw w dostawie energii elektrycznej. Podstawą działalności dobrych przedsiębiorstw jest ciągłość pracy, dlatego oszczędzanie na takich badaniach nie ma sensu, powodując tylko liczne problemy i przestoje w działalności firmy. Najważniejszym jednak czynnikiem skuteczności użycia kamery termowizyjnej jest wykrywanie problemów dużo wcześniej przed sama awarią i zdecydowanie jest to bardziej oszczędna forma dbałości o maszyny i urządzenia elektryczne. Ważne jest także to, ze i poziom bezpieczeństwa, podczas wykonywanej pracy, zdecydowanie podnosi się i pracodawca może spać spokojnie wiedząc, że wszystko działa jak należy.

Badanie instalacji elektrycznych: term-os.pl