Dlaczego odpowiedni nadzór BHP na budowie jest ważny?

Bez wątpienia prace budowlane zaliczane są do najniebezpieczniejszych prac, których realizacja niesie ze sobą duże ryzyko wypadków. Niektóre z nich to szczególnie niebezpieczne prace, w przypadku których z reguły pracodawcy mają dodatkowe obowiązki, takie jak szkolenie i bezpośredni nadzór. Do prac szczególnie niebezpiecznych zalicza się m.in. pracę na wysokości oraz prace budowlane, rozbiórkowe lub montażowe […]